DOMENI

Jedinstveno ime računara na internetu je takozvana IP adresa (npr. 208.77.188.166). IP je skraćenica od engleske reči Internet Protocol. Pošto se ove IP adrese ne pamte lako, umesto njih se koristi domen (na engleskom: domain). Domeni su hijerarhični i počinju sa najnižim elementom i završavaju se sa najvišim. Elementi domena se razdvajaju tačkom. Recimo domen http://www.proveradomena.com/ se sastoji od tri dela:

  • www - skraćenica za World Wide Web
  • proveradomena - opisni naziv domena
  • com - završetak domena (TLD skraćeno)

http://

Hyper Text Transfer Protocol - samo ukazuje na vrstu komunikacije između browser-a i servera. Nije deo domena.

www

Skraćenica od World Wide Web-a i nije deo domena. Tu stoji samo zbog dugo postojećeg običaja, da se serveri imenuju premo tome koje vrstu usluge pružaju. Prema ovom običaju poddomen web server koja uslužuje web stranice je www, poddomen ftp servera je ftp a poddomen USENET servera je news ili nntp. U domenu www stoji samo kao poddomen i prilikom registracije domena uglavnom se automatski namesti od strane registratora.

opisni naziv domena

Naziv domena može biti bilo koja kombinacija engleskih slova, brojeva i crtice sa izuzetkom da crtica ne sme da bude prvo ili zadnje slovo izraza i ne sme da sadrži dve uzastopne crtice na trećem i četvrtom mestu (npr. 'provera domena', '-proveradomena', 'proveradomena-' ili 'pr--overadomena' su neispravni izrazi). Korišćenje neengleskih slova je dozvoljeno kod nekih TLD-a, ali pošto ni sam RNIDS (Registar Nacionalnog Internet Domena Srbija) ne podržava takve domene, tako ni ova pretraga ne podržava takva pretraživanja.

tld

Top-Level Domain je domen na najvišem nivou i odnosi se na završetak domena, odnosno na deo domena posle zadnje tačke. Recimo u domenu www.preoveradomena.com TLD je com (ili COM, jer nema razlike između mala i velika slova u domenima). Za sada postoje dve vrste TLD-a. Jedna vrsta pripada državama (na engleskom: country code Top Level Domain ili ccTLD skraćeno) ili regijama i sastoji se od dva ili više slova (npr. .rs) a druga vrsta TLD-a je gTLD (na engleskom: general Top Level Domain) i sastoji se od tri ili više slova. gTLD u teoriji ukazuje na delatnost korisnika domena (npr. com je poslovni domen - skraćenica od engleske reči commercial).