Pravila korišćenja


MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRAVILA KORIŠĆENJA

Korišćenjem bilo koje strane sajta www.proveradomena.com i svih njegovih delova automatski prihvaćate sva aktualna pravila.

Ova pravila korišćenja obnjašnjavaju propise pod kojima uslovima Vam Provera Domena (web sajt na URL adresi http://www.proveradomena.com/) pruža usluge (definirane ispod). Provera Domena ima pravo da izmeni ili promeni uslove ovih pravila bilo kad postavljanjem novih pravila korišćenja na ovaj sajt. Ovi propisi dopunjuju bilo kakve ugovore koje imate sa sajtom Provara Domena ali pravila posebnih ugovora će važiti ako su u sudaru sa ovde postojećim.

Servis

Provera Domena će Vam besplatno pružiti mogućnost da koristite proveru domena ili bilo koji drugi servis, koji pružamo na našem sajtu. Slobodno možete postaviti link sa Vašeg sajta na naš sajt. Rezultati pretrage domena su strogo informativni, Provera Domena vam ne garantuje ispravnost dobijenih podataka. Informacije korišćene prilikom različitih servisa se loguju za statističke namere.

Vaša odgovornost i priznanja

Pridržavanje zakona, regulacija i propisa. Ponuđeni servisi se ne smeju koristiti u illegalne svrhe. Korišćenje servisa treba da bude u skladu sa lokalnim, državnim i međunarodnim zakonima uklučujuće i zakone o elektronskim informacijama zavisno od vaše lokacije. Takođe se moraju poštovati zakoni, procedure i propisi raznih mreža vezanih za naš servis.

Informacije dobijene od servisa se ne smeju zloupotrebiti. Dobijeni podaci prilikom korišćenja servisa se ne smeju prodavati ni u kom obliku trećoj strani. Servis ili bilo koji deo servisa se ne sme koristiti za dobijanje kopije podataka. Ne sme se poremetiti rad servisa ili ograničiti dostupnost drugim korisnicima.

Svaku Vama poznatu zloutrebu našeg servisa morate nam prijaviti slanjem e-mail-a preko URL adrese: http://www.proveradomena.com/kontak/.

Korišćenjem servisa automatski dajete pravo da Provera Domena koristi Vaše ime, trgovački znak i logo u raznim promocijama i reklamama.

Vaša privatnost

Provera Domena veruje da je našim korisnicima važna privatnost i zaštita personalnih informacija. Pročitajte detalje o tome kako skupljamo i štitimo vaše privatne podatke prilikom Vaše posete našem sajtu. Detalji se mogu pročitati u našoj politici zaštite privatnosti.

Garancije

Koristite servis Provera Domena na svoj rizik. Provera Domena Vam ne garantuje ispravnost dobijenih informacija i podaci su u "to je to" formatu. Provera Domena ne garantuje da će Vam servis uvek biti dostupan i rad bez grešaka. Nikakav savet dat od strane Provera Domena se ne može smatratit nekom vrstom garancije.

Posetioci su dužni da pročitaju pravila korišćenja, te se smatra da su posetioci u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima, te da su ih razumeli u celosti.

Pravila korišćenja su dana 09. 10. 2008. poslednji put ažurirana.